Contact us

by siamcook

ติดต่อเรา siamcook.net

  • แจ้งข้อผิดพลาดในบทความ เช่น คำผิด ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อความซ้ำ เป็นต้น
  • แนะนำหัวข้อบทความท่านต้องการอ่าน หรือเรื่องที่ท่านอยากรู้ เกี่ยวกับอาหาร
  • มีข้อสงสัยอื่นๆ หรือมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต์
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ หรือสอบถามวิธีการใช้งานเว็บไซต์
  • แจ้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จากการที่เว็บไซต์ของเราถูกละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การคัดลอกบทความทั้งฉบับ การคัดลอกรูปภาพ เป็นต้น
  • แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์หรือผลงานของท่าน หากรูปภาพ ข้อความ หรือผลงานของท่าน ทางเว็บไซต์ได้นำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งข้อมูลให้ทางเราได้ทำการแก้ไขหรือระบุแหล่งอ้างอิงให้ถูกต้อง (โปรดทราบว่าทางเราไม่มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด อาจมีการระบุแหล่งอ้างอิงผิดไปจากความเป็นจริง)
  • ติดต่อลงโฆษณา หรือสนับสนุนเว็บไซต์

E-mail : siamcook.net@gmail.com    ทุกวัน 24 ชั่วโมง